HISTÒRIA
El Ca Rater es una raça autòctona de l’illa de Mallorca, amb una llarga tradició dins el món rural. Segons una sèrie de documents gràfics, aquesta raça consta d’uns 160 anys d’antiguitat. A causa de les característiques morfològiques que presenta la raça, se la vincula amb dos grups molt antics de cans: els anomenats cans d’origen faraònics i els terriers.

El fet quotidià, particular i d’utilització individual, juntament amb la idea de profit que s’ha tingut dels cans fins a temps molts recents, ha fet que el Ca Rater no fos un tipus d’animal gaire anomenat. Per això se’n troben poques referències a la bibliografia. Per això encara és més destacable que una població molt estesa no tingués un nom de consens fins fa pràcticament vint anys. Abans rebia diferents nominacions segons els pobles o els usos a què es destinava; així podia ser un fox terrieret, bufo, rateret, coniller, erisoner..

El tipus ha estat sempre homogeni, i la feina de recuperació va ser més de nominació i d’estatus, que no d’unificació morfològica.

Durant el anys setanta del passat segle, alguns criadors i aficionats comenàren a fer-ne una recuperació ordenada. Va ésser al anys vuitanta, ja dins el Patronat de Races Autòctones de Mallorca, en què es comença a fer púbica la raça i l’activitat de recuperació.

El Ca Rater és molt apreciat a la Mallorca rural del segle passat. Al llarg de la seva història ha passat per moments bons i dolents, fins que l’any 1990 neix el club del Ca Rater Mallorquí emprenent la tasca de selecció i recuperació d’aquesta raça autòctona mallorquina, donant el seus fruits el 2002 quan la raça és reconeguda pel ministeri d’agricultura i pesca com a tal.

Actualment, aquesta raça té gran popularitat dins de les nostres Illes.

PUBLICACIONS

El llibre es presentà a la sala d’actes de l’Ajuntament de Montuïri el 29 de novembre de 2002. Es va publicar pel Club de Ca Rater Mallorquí i subvencionat per l’Oficina de Caça del Consell de Mallorca.

PAYERAS, Llorenç; FALCONER, Jaume. Races autòctones de les Illes Balears. Palma de Mallorca: Govern Balear, 1998. 450 p. ISBN: 84-923765-0-3

Alcualment, el llibre es troba descatalogat tot i que va haver una segona edició de 2004.

Dels mateixos autors es troba Races autòctones de les Illes Balears, una extensa obra on es troba un capítol referit al ca rater mallorquí.