CRIADORS DEL CLUB

María Cassellas i Joan Carrió: 630 776 289
Llorenç Payeras Capellà: 630 348 321
Miquel Durán Gayà: 629 901 451
Rafael Garau Genovart: 669 781 644