L’any 1990 es fundà el Club Espanyol del Ca Rater Mallorquí, conegut per les sigles CEPRAM. Agrupa a criadors, aficionats i caçadors de cans raters mallorquins.

El Club té dins les seves funcions estatutàries, les següents:

    • Fomentar la cria i utilització del Ca Rater Mallorquí
    • Coordinar i millorar la raça morfològicament i funcionalment
    • Procedir a la petició, organització i gestió del llibre genealògic de la raça d’acord amb la normativa vigent

El Club organitza concentracions de cans, seguint una tradició fins i tot tan antiga com el Club, com per exemple la de Montuïri, des de l’any 1990. També està present a fires de caça i esdeveniments agroramaders d’arreu de Mallorca.

Actualment el cens de cans de la raça inscrita al club està sobre el miler d’exemplars. Encara molts d’exemplars es troben fora dels registres, com passa a les zones d’origen de les races.

Tot i així les inscripcions anuals de quissons al registre està al voltant dels 150 exemplars. Xifra considerable, sobretot comparant amb altres races locals que gaudeixen de regisres oficials des de molt abans.

 

L’any 2002 el Club del Ca Rater Mallorquí prengué una altra dimensió en ser reconegut oficialment com a grup de criadors de cans de pura raça.

CLUB DEL CA RATER MALLORQUI

Presidenta: Maria Cassellas Gelabert.

Vicepresidents: Joan Miralles Gomila, Miquel Durán Gayà, Llorenç Payeras Capellà

Tresorer: José Francisco Riutort Sbert

Vocals: Rafel Garau Genobart, Llorenç Mestre Sureda, Maribel Costa Nadal, Maria Antonia Espinosa Moreno y Francisca Sala.

 

Domicili: C/ Sa corona, 18 – 07230 Montuïri (Mallorca, Illes Balears) / Tel. 971 64 61 02