CARACTERÍSTIQUES

És un ca de talla petita, d’aspecte quadrat. La seva longitud corporal, és igual a la seva alçada, no superant els 40 cm. a la creu. És un ca que reflecteix molta vivacitat.

El seu cap té el port alt amb les orelles ben dretes. El pelatge ha de ser curt i brillant, les capes de coloració reconegudes per l’estàndard són: negre foc, marró foc, tricolor negre i tricolor marró. 

FUNCIONALITAT

Està inclòs en el grup de cans de caça ja que aquesta és la seva principal funció, destacant especialment en la caça del conill i la rata, demostrant una gran tenacit i passió.

La seva mida petita, el seu coratge, la seva intel·ligència i resistència física el converteixen en un gran animal de companyia i al mateix temps un excel·lent gardià.

MORFOLOGIA

Prototipus racial

Característiques generals
El ca rater mallorquí és un ca petit, molt per sota de la grandària mitjana de l’espècie canina. La seva alçària no arriba als 40 centímetres i són normals els 32 – 36 centimetres en els mascles i els 29 – 33 centímetres en les femelles.

El seu pes és reduït, de 3,5 a 5 quilosen els mascles, i de 3 a 4 quilos en les femelles. Tenint en compte que el perfil del cap, crani i la cara és recte, es pot dir que d’acord amb la sistemàtica de classificació de Barón el ca rater mallorquí és rectilini, brevilini i ultraelipomètric.

És un animal de temperament molt viu, amorós, molt nerviós i susceptible. Gran guardiá de la casa, ja que avisa tot d’una l’amo. Gran caçador de rates i conills, ja que entra per qualsevol enfony, salte les parets amb molta facilitat, al marge que corre amb molta rapidesa. És igualment un animal de companyia excel·lent.

Característiques regionals
CAP:
Destaca poc però està en proporció harmònica amb el cos. La cara és estreta i marcadament punxeguda, amb els masseters ben marcats. El nas és petit i negre, i és aquest el seu color habitual, malgrat que hi ha una correlació entre el color del nas, dels llavis i dels ulls, que són similars. Els llavis són prims i recollits, ben aferrats a les genives. El llambrot no és gens marcat i de color habitualment negre, com el nas i les altres mucoses. Les dents són blanques, sanes fortes i correctament col·locades. La mossegada és de la manera anomenada amb tisores. El paladar és també de coloració negra o marró. Els ulls són rodons, grossos, un poc prominents i de posició horitzontal i frontal. El seu color és ambre fosc. Les parpelles són fines, ben aferrades a l’ull i de color negre. Les orelles són ben dretes, de grandària mitjana, triangulars, mòbils, d’inserció alta i sobresurten del pla lateral extern del cap quan l’animal està en situació d’alerta.

COLL: El coll és robust i cilíndric, de naixament baix i és de prolongació del pit cap amunt i endavant. La seva robustesa dóna sensació d’agilitat i té la mateixa longitud que el cap.

COS: Es d’aspecte quadrangular als mascles, en canvi a les femelles és més allargat. La musculatura és ferma, llarga i ben marcada. La creu no és gens marcada i té la mateixa alçaria que la gropa. El pit és ample i arrodonit amb la punta de l’estern totalment integrada dins la corba que forma. La línia esternal (post del pit) coincideix amb l’alçària del colzes. Les espatlles són obliqües, la línia dorsolumbar és horitzontal amb la llomada, forta, recta i breu. El ventre és recollit, la gropa arrodonida i el costellam arquejat.

COA: Una característica d’aquesta raça es que un 20% neix anur, amb una petita vèrtebra a ran del cos. En l’estàndard de la raça s’admeten exemplars amb o sense cua, en compliment de la normativa europea que fa referència a les amputacions per motius d’estètica.

EXTREMITATS: Els membres anteriors estan ben separats pel pit, que sobresurt, i, en general, els membres són eixuts de carn, ben musculats, especialment els posteriors, dotats d’ossos forts i bones articulacions, la qual cosa afavoreix la gran capacitat que tenen per efectuar bots sobre la seva vertical a gran alçària. Els peus són molt fins i del tipus denominat de llebre.

MARXA: Tant al trot com al galop és molt ràpid, ja que mou les extremitats a gran velocitat.

PELL: Es molt fina i està aferrada al cos. No presenta mai un lambrot molt marcat, ni papada, ni altres plecs. El pèl és curt i fi. I el color principal del pelatge és negre i foc amb diversos graus de l’extensió del negre sobre el foc i de la tonalitat del foc, ja que aquest és encès en alguns casos o més mat i color canyella en altres. És freqüent també la presència de clapes blanques, d’extensió variable. Es pot donar també una mutació de color marró i foc, i per tant també al blanc i taronja.